top of page

Żydzi i Holokaust między słowem a obrazem

 

   W nawiązaniu do projektu „Śladami szamotulskich Żydów” przygotowaliśmy kolejne działanie. 
Tym razem postanowiliśmy nawiązać do idei korespondencji sztuk i podjęliśmy ciekawą, ale i trudną tematykę żydowską  w ujęciu porównawczym, zestawiając literaturę z filmem.

   Wspólnie z naszymi młodszymi kolegami z klasy drugiej, pod okiem pani Anny Kustoń, sięgnęliśmy po teksty literackie i filmy podejmujące temat Holokaustu po to, aby porównać, w jaki sposób temat ujmuje sztuka słowa, a w jaki sztuka ruchomych obrazów. Dowiedzieliśmy się, że dzieła sztuki (literackiej i filmowej)
różnią się tworzywem oraz środkami służącymi wyrażaniu treści, ale stanowią podobne skarbnice wiedzy i źródła naszych emocji – poruszenia, smutku i refleksji. Ewentualna dominacja jednej sztuki nad drugą jest tylko kwestią naszych osobistych upodobań.

bottom of page