top of page

     Prezentacja multimedialna stworzona została z myślą o osobach zainteresowanych historią społeczności żydowskiej zamieszkującej niegdyś Szamotuły i śladami, jakie po niej zostały,
zwłaszcza w architekturze miejskiej.

     Tworząc pierwszą cześć prezentacji, korzystaliśmy z wcześniej zgromadzonych materiałów faktograficznych i statystycznych dotyczących obecności Żydów
w dawnych Szamotułach. Staraliśmy się nadać im atrakcyjniejszą 
i bardziej czytelną dla odbiorcy formę.
Stąd między innymi diagramy oraz mapy.

Pierwsze slajdy są zatem zarysem historii szamotulskich Żydów na tle zmieniających się dziejów Polski i samego miasta.

     Druga cześć prezentacji natomiast przybrała formę quizu, jako pretekstu do aktywnego zaangażowania publiczności
w odgadywanie miejsc związanych ze społecznością żydowską we współczesnych Szamotułach.
W niej nasi widzowie odnajdą mijane często miejsca w nieco innym kontekście i w ten sposób, mamy nadzieję, zachęceni zostaną do uczestnictwa w wirtualnej wycieczce śladami szamotulskich Żydów.

bottom of page