top of page

   Jesteśmy uczniami z klas 2a i 3a Gimnazjum nr 4

w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach.
Od lutego 2017 roku realizujemy projekt edukacyjny „Śladami szamotulskich Żydów”.
Pragniemy  uświadomić otoczeniu nie tylko wielowiekową obecność Żydów w Szamotułach, ale także ich wkład w rozwój naszego miasta. Jednocześnie chcielibyśmy budzić w ludziach wrażliwość na odmienność kulturową i religijną.

Nasze działania zostały docenione.

1 marca 2018 roku w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej z rąk Henryka Wujca otrzymaliśmy tytuł
Szkoły Dialogu.

Ponadto nasz projekt został uznany za najlepszy w kategorii "Różnorodność działań".

Więcej o Gali Fundacji Forum Dialogu i naszym zwycięstwie w zakładce "O projekcie/Gala Forum Dialogu"

Zdjęcia: Wojciech Dobrogojski i Dariusz Kawka

bottom of page