top of page

WARSZTATY ANTYDYSKRYMINACYJNE

 

We wtorek, 19 czerwca 2018 roku, edukatorki z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie, przeprowadziły w naszej szkole całodzienne warsztaty antydyskryminacyjne.

Warsztaty to jedna z nagród otrzymanych za nasz zwycięski projekt. 

Chętnie dyskutowaliśmy o stereotypach, uprzedzeniach, dyskryminacji i wykluczeniu. Rozmawialiśmy także
o religiach, wielokulturowości, szacunku dla odmienności, tolerancji, prawach człowieka, ale także rasizmie, ksenofobii, antysemityzmie, mowie nienawiści i społecznej na nie niezgodzie. Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi, z wykorzystaniem elementów dramy, symulacji i pracy z filmem.

bottom of page