top of page

    Finał projektu, który miał miejsce 7vczerwca 2017 roku rozpoczynał się w szkolnej czytelni,
gdzie zaproszonym gościom zaprezentowaliśmy wyniki prawie 300 ankiet przeprowadzonych wśród uczniów gimnazjum, liceum  i technikum. Miały one dać nam ogólny pogląd na stan wiedzy naszych kolegów
i koleżanek na temat  żydowskiej społeczności i jej obecności w dawnych Szamotułach.

 

   Kolejnym punktem była prezentacja multimedialna składająca się z 2 części. Pierwsza prezentowała dane faktograficzne i statystyczne dotyczące dziejów Żydów szamotulskich, druga zaś była rodzajem podróży
po współczesnym mieście ze wskazaniem miejsc, które kiedyś użytkowała społeczność żydowska.

 

   Nasi goście mieli okazję także zapoznać się z makietą współczesnego miasta, na której menorami zaznaczyliśmy obiekty związane z obecnością Żydów w dawnych Szamotułach. Materiały te stanowiły cześć wystawy poświęconej historii, tradycji i kulturze żydowskiej. Zwiedzanie odbywało się przy dźwiękach muzyki klezmerskiej.

 

   Po zwiedzeniu wystawy można było skosztować tradycyjnej potrawy żydowskiej - czulentu
oraz ciasteczek, tzw. hamantaszy.

 

   Ostatnim i bardzo ważnym elementem finału była oczywiście wycieczka śladami szamotulskich Żydów, podczas której w role miejskich przewodników wcielili się nasi koledzy z grupy lektorów, a właściwie „opowiadaczy”, bo o czytaniu nie było mowy.

bottom of page