W naszym mieście istnieją tylko dwa miejsca
z informacją odnoszącą się
do obecności Żydów w dawnych Szamotułach. Są to: dom przedpogrzebowy oraz mostek

na ulicy 3 Maja, umocniony macewami
z szamotulskiego kirkutu.

   Naszym zdaniem odpowiedniego oznaczenia wymagają jeszcze dwa miejsca, na których przed II wojną światową stały: synagoga oraz kirkut.
W tym celu, jako młodzi obywatele Szamotuł, podjęliśmy inicjatywę i wystosowaliśmy
do Starosty Powiatu Szamotulskiego prośbę
o upamiętnienie tych właśnie miejsc.
W zredagowaniu pisma pomógł nam nauczyciel WOS-u, pan Piotr Gotowy, a reprezentant grupy projektowej (i jednocześnie przedstawiciel naszego gimnazjum w Młodzieżowej Radzie Miasta - osoba prawie urzędowa) - Antoni Chołdrych z klasy II a - odczytał je podczas inauguracji wystawy. Obecna na niej Wicestarosta Powiatu Szamotulskiego, pani Beata Hanyżak, złożyła wstępną deklarację podjęcia kroków urzędowych celem sfinalizowania uczniowskiej prośby. 
19 czerwca, podczas wizyty w urzędzie w towarzystwie przedstawicieli fundacji Forum Dialogu, naszą prośbę złożyliśmy także na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły - pana Włodzimierza Kaczmarka.

    Wicestarosta Powiatu Szamotulskiego, pani Beata Hanyżak, będąca pod wrażeniem naszego projektu, podziękowała nam za dotychczasowe działania, deklarując jednocześnie otwartość do rozmów na temat możliwości sfinalizowania naszej prośby.