top of page

   W naszym mieście istnieją tylko dwa miejsca
z informacją odnoszącą się
do obecności Żydów w dawnych Szamotułach. Są to: dom przedpogrzebowy oraz mostek

na ulicy 3 Maja, umocniony macewami
z szamotulskiego kirkutu.

   Naszym zdaniem odpowiedniego oznaczenia wymagają jeszcze dwa miejsca, na których przed II wojną światową stały: synagoga oraz kirkut.
W tym celu, jako młodzi obywatele Szamotuł, podjęliśmy inicjatywę i wystosowaliśmy
do Starosty Powiatu Szamotulskiego prośbę
o upamiętnienie tych właśnie miejsc.
W zredagowaniu pisma pomógł nam nauczyciel WOS-u, pan Piotr Gotowy, a reprezentant grupy projektowej (i jednocześnie przedstawiciel naszego gimnazjum w Młodzieżowej Radzie Miasta - osoba prawie urzędowa) - Antoni Chołdrych z klasy II a - odczytał je podczas inauguracji wystawy. Obecna na niej Wicestarosta Powiatu Szamotulskiego, pani Beata Hanyżak, złożyła wstępną deklarację podjęcia kroków urzędowych celem sfinalizowania uczniowskiej prośby. 
19 czerwca, podczas wizyty w urzędzie w towarzystwie przedstawicieli fundacji Forum Dialogu, naszą prośbę złożyliśmy także na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły - pana Włodzimierza Kaczmarka.

    Wicestarosta Powiatu Szamotulskiego, pani Beata Hanyżak, będąca pod wrażeniem naszego projektu, podziękowała nam za dotychczasowe działania, deklarując jednocześnie otwartość do rozmów na temat możliwości sfinalizowania naszej prośby.  

bottom of page