top of page

    Realizując  projekt, współpracowaliśmy z Muzeum Zamek Górków. Korzystaliśmy ze zbiorów tej instytucji, gościliśmy także dwukrotnie na lekcjach muzealnych.

   Pierwsza z nich, przeprowadzona  przez panią kustosz  Monikę Romanowską- Pietrzak, była dla nas największą skarbnicą wiedzy na temat historii szamotulskich Żydów. Oprócz ciekawej narracji prowadzonej przy autorskiej prezentacji otrzymaliśmy także karty pracy z  kluczowym dla dziejów miejscowej społeczności żydowskiej dokumentem przywileju z 1714 r.

     Nie bez znaczenia dla naszego projektu było zwiedzanie stałej wystawy  poświęconej Żydom, znajdującej się
na terenie Baszty Halszki. Towarzyszył nam pan Waldemar Górny, który przyczynił się
do jej powstania. Na tę właśnie wystawę - już w roli przewodników - zabraliśmy panie Ewelinę i Magdę - edukatorki z Forum Dialogu. Druga część tej lekcji muzealnej została przeprowadzona w terenie. Jej celem było poznanie lokacji związanych z żydowską społecznością Szamotuł.

MAŁY TYTUŁ

bottom of page