top of page

   Jednym z zadań, których się podjęliśmy, było przeprowadzenie ankiety, aby dowiedzieć się, 
jaki jest stan wiedzy naszych koleżanek i kolegów na temat obecności Żydów w  dawnych Szamotułach, ale także współistnienia dwóch społeczności: polskiej i żydowskiej. 

   Z analizy prawie 300  ankiet  wynika,
że 100% naszych rówieśników i starszych kolegów nie wie, gdzie przed wojną znajdowała się w Szamotułach synagoga. 100% ankietowanych nie wie, ilu Żydów żyło wówczas
w mieście . 

   Czego można się było spodziewać, istnieje zależność między wiekiem ankietowanych i poziomem ich wiedzy - im starsi, tym większą posiadają wiedzę.

    Najbardziej jednak zastanawia przekonanie pytanych,
że ludność żydowska nadal zamieszkuje Szamotuły.

    Wyniki ankiety stały się punktem wyjścia do dalszych podejmowanych przez nas działań projektowych.

 

bottom of page