Jednym z zadań, których się podjęliśmy, było przeprowadzenie ankiety, aby dowiedzieć się, 
jaki jest stan wiedzy naszych koleżanek i kolegów na temat obecności Żydów w  dawnych Szamotułach, ale także współistnienia dwóch społeczności: polskiej i żydowskiej. 

   Z analizy prawie 300  ankiet  wynika,
że 100% naszych rówieśników i starszych kolegów nie wie, gdzie przed wojną znajdowała się w Szamotułach synagoga. 100% ankietowanych nie wie, ilu Żydów żyło wówczas
w mieście . 

   Czego można się było spodziewać, istnieje zależność między wiekiem ankietowanych i poziomem ich wiedzy - im starsi, tym większą posiadają wiedzę.

    Najbardziej jednak zastanawia przekonanie pytanych,
że ludność żydowska nadal zamieszkuje Szamotuły.

    Wyniki ankiety stały się punktem wyjścia do dalszych podejmowanych przez nas działań projektowych.