top of page

   Niniejszy projekt jest efektem zakwalifikowania się naszej szkoły

do programu edukacyjnego prowadzonego przez warszawską Fundację Forum Dialogu - największą
i najstarszą polską organizację pozarządową zajmującą się dialogiem polsko-żydowskim. Powstał z inicjatywy naszych nauczycielek, które zainteresowane tematem, przelały na nas swoje pasje.

   Celem naszych działań jest pogłębianie wiedzy na temat historii, tradycji i kultury żydowskiej, a także próba samodzielnego odkrycia i upamiętnienia historii społeczności żydowskiej  na ziemi szamotulskiej.

   Nasze projektowe działania to szereg inicjatyw, których efekty dostrzegalne są dla całej naszej szkolnej społeczności i nie tylko dla niej.

bottom of page