19 czerwca z naszej inicjatywy i na nasze zaproszenie przyjechał do szkoły Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Spotkanie z nim było ostatnim akordem finału projektu. Rabin obejrzał wystawę oraz prezentację, a swoją pozytywną opinię na ich temat zapisał po hebrajsku
w księdze pamiątkowej.
Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kulturalnych i oświatowych oraz rodzina pani Zofii Napierały odznaczonej medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Do niej w szczególny sposób zwrócił się Rabin Schudrich, określając jej członków mianem "najlepszych ludzi świata", "wzorem człowieczeństwa".  Druga część spotkania poświęcona była sytuacji współczesnych Żydów w Polsce. Rabin opowiadał również ciekawie
o swoich korzeniach i odpowiadał  na pytania.

    Na zakończenie  otrzymaliśmy z rąk Starosty Powiatu Szamotulskiego pana Józefa Kwaśniewicza pamiątki będące nagrodami za naszą pracę.