Nie byłoby sukcesu naszego projektu, gdyby nie życzliwość i wsparcie wielu osób i instytucji.


Serdecznie dziękujemy:    

za wsparcie w każdym aspekcie naszych działań:

            Panu Zygmuntowi Sługockiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach

za życzliwość dla naszej inicjatywy i nadanie jej rangi, która przerosła nasze oczekiwania:

            Panu Józefowi Kwaśniewiczowi, Staroście Powiatu Szamotulskiego

       i

            Pani Beacie Hanyżak, Wicestaroście Powiatu Szamotulskiego

za wsparcie merytoryczne:

              Pani Ewelinie Bartosik i Magdalenie Ogieniewskiej-Małeckiej - 
       edukatorkom Fundacji Forum Dialogu,

           Panu Michałowi Kruszonie, dyrektorowi Muzeum Zamek Górków w Szamotułach,

           Pani Monice Romanowskiej-Pietrzak, kustoszowi Muzeum Zamek Górków w Szamotułach,

Panu Waldemarowi Górnemu, kustoszowi i znawcy regionu szamotulskiego

         

                                                   

za wypożyczenie eksponatów:

           

            rodzinie pani Zofii Napierały, Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata,

   księdzu Pawłowi Froelichowi,

              Robertowi Zimnemu, badaczowi dziejów społeczności żydowskiej w  Ryczywole

za życzliwy mecenat nad realizacją projektu:

                

   Szamotulskiemu Ośrodkowi Kultury

za pomoc w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej:

             

Panu Pawłowi Borowcowi
i

     Panu Krzysztofowi Pawlakowi, właścicielowi firmy Diterm s.c.

za oprawę medialną:

      Panu Jakubowi Monterialowi i Gazecie Szamotulskiej,
           Panu Norbertowi Woźniakowi i gazecie Dzień Szamotulski

                                                          

za projekty plakatu i zaproszenia:

         Panu Jarosławowi Kałużyńskiemu, właścicielowi Plama Studio

za sponsoring:

      Państwu Koszudom, właścicielom sklepu ogólnospożywczego

za pomoc w dziedzinie kulinariów i usług gastronomicznych:

 

         Pani Joannie Jarząb i uczniom technikum technologii żywienia i usług  gastronomicznych,
a także paniom Beacie Nowak, Jolancie Stachowiak i Marlenie Świerkowskiej

 

za pomoc w rozmaitych aspektach realizacji naszego projektu:

      Pani Joannie Vowie, naszej bibliotekarce, 
Panu Zdzisławowi Kostrzyńskiemu

 i

  pracownikom administracji i obsługi:
      Wioletcie Dolacie oraz Tadeuszowi Lembiczowi

za życzliwość i wyrozumiałość:

    naszym nauczycielom, w tym wychowawcom

za bezgraniczną wiarę w nasze możliwości:

                                                                       

naszym rodzicom

  •  

  •  

  •  

  •       

  •